Västtrafik, tillsammans med bussbolaget Nobina, driver ett projektet i Borås med satsning om en tyst, ren, helelektrifierad stadsbusstrafik med tio ledbussar som drivs av el märkt Bra Miljöval.
– I augusti beräknas bussarna trafikera linje två i Borås, säger IBAB:s förvaltare Nicolaas Boon.
Bussarna, som är 18 meter långa, laddas via en snabbladdnings- och en långtidsladdstation som kommer att byggas vid bussterminalen vid Strömsdal. IBAB har tecknat ett anläggningsarrende för ytorna där Nobina bygger och står som ägare till laddstationerna.

– Bussarna snabbladdas med anslutning på taket och när man kör tar man tillvara ca 20 procent av energin som går tillbaka till batteriet, säger Nobinas projektledare Sammy Johannesson. När bussarna rullar i augusti kommer det att bli renare luft, mindre buller och resenärerna får en behagligare resa.

– Vi har bara sett toppen på ett isberg när det gäller elektrifierade fordon i stadsmiljö, säger
Sammy Johannesson. Nobina har idag över hundra elbussar i flera nordiska städer och idag drivs samtliga bussar med el i centrala Landskrona och Norrtälje med motsvarande teknik som kommer att användas i Borås.