Mötesplats för 1000 personer

SKISS NYA KONGRESSHUSET TILL NYHETSBREV NR 1 IBAB 2015

Borås Kongresshus står klart våren 2017 och kostnaden beräknas till 210 miljoner kronor.

Förslag att riva Folkets Hus och bygga ett nytt kongresshus i Borås väcktes 2012  och Kommunstyrelsen gav IBAB uppdraget i januari 2014.

– Under året startade upphandling av entreprenörer. Därefter gick arbetet in i en produktbestämningsfas där man tittar på hur produkten, d.v.s. Kongresshuset, skall se ut. Detta arbete blev färdigt i slutet av 2014, säger IBAB:s VD Lars Nordin.

Under våren 2015 arbetar IBAB tillsammans med entreprenörer och konsulter med konstruktion, installation, uppbyggnad och materialval. Därefter följer produktionsfas med planering inför byggstart i augusti 2015.

– Nu undersöker vi den befintliga fastighetens konstruktion, innehåll, vad som skall bevaras och kasseras. En fotoinventering är gjord så det mesta finns dokumenterat.

Hälften av dagens fastighetsyta kommer att bevaras och resterande blir nybygge. Det är idag 37 olika nivåer i fastigheten vilka, tillsammans med hissarnas placering, kommer att justeras för att säkerställa dagens och framtidens tillgänglighetskrav. I Borås Kongresshus kommer det att finnas flera samlingslokaler med modern teknik som kommer att kunna ta emot upp till 1000 personer.

IBAB har under de senaste åren genomfört flera stora byggnadsprojekt. Bussgatan på Viareds industriområde, Borås Arena, Kvarteret Hästen och Vulkanus.

– Jag är mycket nöjd med Lokalförsörjningsförvaltningens personal och de externa medarbetarna vi knyter till IBAB, säger Lars Nordin som nu arbetar intensivt med Borås Kongresshus som också det kommer att göra avtryck i Borås Stads centrumbild.

2016-10-12T14:03:46+00:002015/08/24|