Nöjd hyresgäst hos IBAB i ESPIRA-huset: Textil- och modefabriken

flickorhogskolan

– Textil- och modefabriken i ESPIRA-huset är en jättebra idé och vi är mycket nöjda med lokalerna här,
säger Amy Bodesson och Linda Worbin.

I Västra Götaland finns Sveriges textila centrum med en unik potential för innovation och utveckling från nästa generations tekniska textila material och produkter till radikalt experimentell modedesign.

– För att fullt ut ”väcka” och rikta denna innovationspotential mot framtiden krävs en tydlig satsning som synliggör det textila området och samlar alla goda krafter i gemensamt arbete, säger Marie Ledendahl på Högskolan i Borås om verksamheten i ESPIRA-huset och fortsätter: – Vi är nöjda med lokalerna. De är stora och luftiga och mycket ändamålsenliga för vår verksamhet.

Högskolan i Borås har i samarbete med forskningsinstituten IFP och SP, ett stort antal textilföretag, Sjuhärads kommunalförbund och Västra Götalandsregionen nyligen lanserat ett initiativ till samlat samarbete inom det textila området. Textil- och modefabriken är ett steg i detta initiativ med syftet att integrera textil innovation i ESPIRAs verksamhet i en strävan i att bygga broar i gränslandet mellan studier på högskolan och arbete med att utveckla ny design och nya textila produkter. Studenter, som tagit en examen i textil/modedesign, textilteknologi, textilekonomi eller i textilt hantverk och som vill utveckla egna produktidéer, kan initialt behöva hjälp att komma igång.

I anslutning till den textilt baserade avancerade teknikutveckling som pågår i miljön runt högskolan och högt specialiserade företag, startar Textil- och Modefabriken. Det är en experimentverkstad, som erbjuder studenter möjlighet att i gränslandet mellan avslutad utbildning och inträdet på arbetsmarknaden praktiskt arbeta med olika nya textila applikationer, få visa upp sina arbeten och samtidigt bygga upp kontakter för att kunna gå vidare från experiment till produkter och företagande.

Tanken är att Textil- och modefabriken ska skapa möjlighet att beröra allt det som är unikt för det textila området och fokusera på experimentell verksamhet; från ingenjörsvetenskapliga experiment med material och konstruktion till experimentell textil- och modedesign. Det handlar om att se och förstå de estetiska möjligheterna i nya textila material och konstruktioner samt att se och förstå de tekniska förutsättningarna för konstnärlig utveckling inom det textila området. Arbetet som sker i Textil- och modefabriken görs i relation till textil innovation; nya produkter, ny design, ny stil, nya användningsområden.

De som flyttar in i Textil- och modefabriken får tillgång till en egen ateljé/studio och möjligheten att tillsammans med andra i fabriken testa material, design och nya produkter och exponera resultaten i utställningar och event i fabrikens stora show room. Textil- och modefabriken utvecklas så småningom till en naturlig sluss för de nyutexaminerade textilstudenter, som vill utveckla egna produktidéer, experimentera och kanske hitta vägen till ett eget företagande.

Besök hemsidan på Högskolan

2016-10-12T14:04:30+00:002006/12/13|