Nu är alla på samma plats2019-09-03T16:18:08+00:00

ibab sidhuvudhuvud

IBAB:s personal tillsammans med fastighetstekniker från Servicekontoret församlade i de nya lokalerna i fastigheten Vulkanus. Bakre raden från vänster Roger Lindqvist, fastighetsskötare, Nicolaas Boon, fastighetsförvaltare, Roland Rindemo, fastighetstekniker, Jan Olof Edman, projektledare, David Nowén, fastighetstekniker och Janne Nordström, fastighetstekniker.
Främre raden från vänster Leo Tolkkinen Ekonomichef/Koncern, Eva Engberg, kontorschef, Lars Nordin, VD, Anna Axekull, fastighetschef samt Rami Branbo, biträdande projektledare.

När IBAB övertog Borås Lokaltrafik och dess personal i mars 2018 ökade man samtidigt sin personalstyrka.

– Vi är nu sju medarbetare, säger fastighetschef Anna Axekull. Ibland är vi fler då vi har ett gott samarbete med Servicekontoret där våra fastighetsskötare har sin anställning.

– Nu arbetar vi tillsammans i ett gemensamt kontor på våningsplan sju och åtta i fastigheten Vulkanus på fabriksgatan 12 mitt i centrala Borås. Vi tänker att detta kommer att ge synergieffekter då verksamheten växer och vi växlar upp för att möta kommande projekt.

– Vi är jättenöjda med våra nya lokaler med närhet till varandra och våra hyresgäster vilket ger oss stora fördelar. I fastigheten där Algots fabrik fanns tidigare passerar dagligen cirka två tusen personer där våra hyresgäster är Vuxenutbildningen och Arbetslivs-, Individ- och Omsorgs- och Sociala Omsorgsförvaltningarna.