tara

Tara Ahmed, fastighetsförvaltare IBAB.     Foto Peder Persson

Tara Ahmed, fastighetsförvaltare hos Lokalförsörjningskontoret kommer att vikariera för IBAB:s fastighetsförvaltare Richard Svanberg under hans fyra månaders föräldraledighet.

Under det fyra månaders långa vikariatet sitter Tara Ahmed delvis på två stolar. Hon arbetar fortfarande till en del kvar på Lokalförsörjningskontoret.

– Det är vissa projekt som är viktiga för mig att följa upp. Vissa fastigheter har överlämnats till en vikarie under den här perioden, säger Tara Ahmed.

Vad är då skillnaden mellan att vara fastighetsförvaltare här på IBAB till skillnad mot Lokalförsörjningskontoret? På båda håll ser man till drift, underhåll och budget.

– Jo, säger Tara Ahmed, IBAB har externa kunder med andra behov och krav på lokaler. Varje lokal ska hyresanpassas individuellt till största delen. Det är också fler kommersiella lokaler t.ex. Borås Arena. För egen del ser jag det som en fin möjlighet att utvecklas och få nya erfarenheter. Det är alltid roligt med nya utmaningar.

Tara Ahmed vikarierar som fastighetsförvaltare på IBAB fram till årsskiftet.