Nyföretagarcentrum stimulerar till nytt företagande

ultimah-fard-bergqvist-nr-5

Nyföretagarcentrums Rådgivare Hamid Fard och Andreas Bergqvist.
Foto Peder Persson
I IBAB:s fastighet, Fleminggatan 3, hittar man hyresgästen Stiftelsen Nyföretagarcentrum Borås. Den startade 1992 och har verkat i dessa lokaler i sju år. Nyföretagarcentrum är en organisation som ger kostnadsfri, kondencifiell rådgivning för de som tänker starta eget företag.
– Vi erbjuder personlig rådgivning, Öppet hus och Starta Eget information runt om i Boråsregionen, säger rådgivare Hamid Fard. En stor och viktig del av vårt arbete är att lyssna och diskutera idéer, gå igenom kundens affärsplan och se om den stämmer och verkar realistisk. Första tisdagen i månaden är det Öppet hus och då är alla konsulter här och ger goda råd, svarar på frågor och hjälper folk att komma igång med sitt företagande.
– Stiftelsen Nyföretagarcentrum Borås har inga anställda. Det är egenföretagare som rådgör nyföretagare. Så vi är ett antal konsulter som engageras vid behov, säger rådgivare Andreas Bergqvist. Det offentliga och privata är våra ekonomiska sponsorer och de samverkar för att skapa en bra miljö för de som ämnar starta nya företag. Nyföretagarcentrum bokade förra året c:a 240 rådgivningar.
– Våra lokaler på Fleminggatan 3 är fräscha och vi upplever dem fortfarande som nya och ändamålsenliga. Det är en central, stimulerande, ljus och kreativ miljö med en strid ström av besökare.
– Om vi får önska något så är det ett större konferensrum. Vi behöver återkommande en lokal för 20 – 30 personer. Det skulle kunna justeras genom att ta ner angränsande vägg, avslutar Hamid Fard.
2016-10-12T14:03:58+00:002012/10/24|