Olovsholmsgatan får en vackrare entré

121004_baltsar-balder-nr-5

IBAB:s fastighetsförvaltare Baltzar Balder framför nuvarande entré vid Olovsholmsgatan 32.
Foto Peder Persson
Olovsholmsgatan 32 har genomgått en omfattande förändring i och med att Stadsdelsförvaltningen Norr har etablerat sig i fastigheten.
Nu är det den tråkiga och icke ändamålsenliga entrén som står på tur.
– Den är inte funktionell idag, säger IBAB:s fastighetsförvaltare Baltzar Balder. Den upplevs som tråkig, smutsig och vid regn och snö droppar det ner på besökare och hyresgäster.
Vi skall ta bort det orange plexiglaset och ersätta med vit opal. Plasten skall sedan kläs med bruna snedfasade träribbor för att få träkänsla. Därefter skall det skyltas upp ordentligt. Borås Stads tillgänglighetskonsulent Lena Mellbladh deltar i detta arbete. Ett entrétak kommer att appliceras som i framkant bärs upp av två runda metallstolpar. Allt skall målas i svart färg. Till höger placeras en soffa.
Det har tidigare varit problem med vattensamling vid entrén och isbildning vintertid. Detta elimineras nu genom att från entrétaket leda bort allt vatten till dagvattensystemet.
– Arbetet med att skapa en ny entré startar i oktober och beräknas vara klart innan nyår. Den kommer att bli ljusare, vackrare, säkrare och mer ändamålsenlig för alla besökare och hyresgäster, avslutar Baltzar Balder.
2016-10-12T14:03:58+00:002012/10/24|