Omorganisation i uppdaterade lokaler

notis 120927_vulkanus 16-212

Tre Stadsdelsnämnder ersätts av facknämnder i Borås Stad 1 januari 2017. Foto Peder Persson.

Borås Stad har tre stadsdelsnämnder med tillhörande för­valt­ningar, som var och en ansvarar för bland annat äldreomsorg, barnomsorg och grundskola inom sina respektive geografiska områden. Stads­delarna ersätts från och med 1 januari 2017 med fack­nämnder.

Syftet är bland annat att skapa förutsättningar för en likvärdig och rättvis service till stadens invånare oavsett var man bor. Förändringar kommer att ske för flera hundra av stadens anställda. Både arbetsmässigt men också i vilka nya lokaler man skall arbeta.

Det är Lokalförsörjningsförvaltningen som fått uppdrag att samordna lokalfrågan.

– För att den nya organisationen skall fungera effektivt tänker man i kluster. Att samordna och placera verksamheter av samma typ nära varandra och helst i samma lokaler, säger Rune Henriksson, förvaltningschef, Lokalförsörj­nings­­­förvaltningen.

För IBAB:s fastigheter gäller i nuläget följande:

I kvarteret Vulkanus, Fabriksgatan-Bryggaregatan, placeras Vuxenutbildningen tillsammans med Individ och Familje­omsorgs­förvaltningen, Arbetslivs­förvaltningen och Sociala omsorgs­förvaltningen.

I Olovsholmsgatan 32 i kvarteret Hästen skapas ett kluster där Utbildningsförvaltning, Skolförvaltning, förskola och vuxenutbildning kommer att verka.

– Borås Stad genomförde en omorganisation 2011. Vi tar med oss de erfarenheterna när vi nu bygger ett pussel. Vi vill minimera flytt­rörelser och samtidigt uppnå önskemål om samloka­lisering med kluster­bildningar, avslutar Rune Henriksson.

Mer information om den nya organisationen

2016-10-12T14:03:40+00:002016/06/10|