Principbeslut fattat om ett Kongresscenter i Borås

bild_kongresscenter_eolus_6

Förslag på utseende av Borås Kongresscenter. Bildmontage Tengbom.
Borås Kongresscenter som förväntas stå klart för inflyttning hösten 2016 ligger nu för behandling hos Industribyggnader i Borås AB.
– Vi har fått till uppgift att föreslå Kommunfullmäktige att bilda ett dotterbolag för byggande och ägande av ett nytt Kongresscenter i Borås, säger IBAB:s VD Lars Nordin. Dotterbolaget skall sedan förvärva fastigheten Eolus 6 av Borås Stad. Bolaget skall också projektera och svara för ombyggnad enligt de förslag som lagts fram av Lokalförsörjningsnämnden. Detta uppdrag startar nu och avslutas först när ombyggnaden är klar 2016.
– Bolagsbildningen innebär att vi nu gör en bolags- och fastighetsekonomisk utredning för att på så sätt klargöra finansiering, kommande hyresgästers verksamhet med mera. Vi genom-lyser objektet Eolus 6 och tar reda på vad är redan gjort, vad är värdet på fastigheten, på vilket sätt skall fastighetsövertagandet utformas, och mer i detalj hur skall finansiering beräknas.
Nästa steg är att genomföra ett rumsfunktionsprogram (RFP). Detta görs utifrån de krav som utredningen visat men också utifrån om det skall göras några förändringar. Därefter görs så kallade blocklayoter där man tillsammans med hyresgästen bestämmer var olika faciliteter och lokaliteter skall placeras i fastigheten. Efter att detta arbetet är genomfört sker den egentliga projekteringen av Borås nya Kongresscenter.
– Att färdigställa ett bygge av denna omfattning kräver ett omfattande arbete av flera inblandade parter. Det är ett intressant projekt som kommer att göra avtryck i Borås centrum och vi kommer att ge nulägesrapporter i kommande Nyhetsbrev, avslutar Lars Nordin.
2016-10-12T14:03:56+00:002013/04/23|