PROTEKO har högkonjunktur!

anders_karrman

Anders Kärman, VD PROTEKO
PROTEKO, i fastigheten Vulcanus vid Fabriksgatan, har fått ny VD. Anders Kärrman, som närmast kommer från Lunds universitet och Lunds Tekniska Högskola, tillträdde sin tjänst 1 februari.
– Det känns bra att vara tillbaka i textilstaden Borås. Det var här jag utbildade mig till textilingenjör. Dessutom att arbeta i de legendariska Algotslokalerna med Textilhögskolan i samma hus är inspirerande för nya utmaningar, säger Anders Kärrman.
PROTEKO, Produktionstekniskt Centrum för Tekoindustrin, är en stiftelse som i första hand bedriver utbildning men även bemanning och rådgivning för små och medelstora företag inom textil och konfektion m m. Kompetenspoolen Sjuhärad AB och PROTEKO Läromedel AB är dotterbolag.
– Just nu under finanskrisen har vi högkonjunktur, säger Anders Kärrman. Lokalerna är högt utnyttjade och behovet av ytterligare kvadratmeter kan komma att öka. Till att börja med kommer små justeringar i redan befintliga lokaler att vidtas för att lösa nuvarande behov. Då det finns flera förslag på lösningar för framtiden görs idag provisoriska men ändamålsenliga förändringar. Inom en snar framtid förväntas beslut tas för PROTEKO och Textilhögskolans lokaler.

 

2016-10-12T14:04:17+00:002009/03/31|