Proteko nöjda med sina historiska lokaler!

pm

PM Larsson, Verksamhetschef, Proteko. Foto Peder Persson.

Stiftelsen Proteko har sina lokaler på Fabriksgatan i centrala Borås. – Det känns bra att ha vår verksamhet i dessa lokaler med deras värdefulla historiska förankring. Vi är nöjda med dem. De är trivsamma, ljusa och ändamålsenliga för vår verksamhet, säger PM Larsson som sedan oktober 1999 är chef för verksamheten.

Proteko, Produktionstekniskt centrum för tekoindustrin, är beläget i historiska lokaler på Fabriksgatan 12 i centrala Borås. Där hade en viss Algot Johansson en gång i tiden sin fabrik med tusentals sömmerskor i arbete. Den tiden är för länge sedan borta.

Nu pågår här istället en hypermodern verksamhet där basen är kvalificerade yrkes-
utbildningar och rådgivning till yrkesverksamma inom tekoindustrin. Andra verksamheter är
projekt, nätverk samt organisations- och ledarskapsutveckling.

Proteko , som drivs i stiftelseform utan vinstintresse, bildades 1986 av staten och Borås kommun på initiativ från tekonäringen. – Vi verkar för ökad lönsamhet och breddad kompetens främst inom teko- och handelsföretagen. Våra kunder är företag inom tillverkning, handel och design, institutionella organisationer och andra utbildare, säger
PM Larsson och fortsätter: – Tillsammans med ett femtiotal företag har vi även byggt upp en industripool, som har blivit mycket lyckad. De flesta företag har ofta svårt att reglera antalet anställda efter sin verksamhet. Ibland är det för lite eller för mycket personal. Det är omöjligt att förutse ledigheter, sjukfrånvaro och korta konjunktursvängningar. Poolen erbjuder deltagande företag en unik möjlighet att låna ut personal vid ordernedgång alternativt låna in personal vid orderuppgång, säger PM som hänvisar till Protekos hemsidor för mer information.

På Fabriksgatan har Proteko cirka 1400 kvadratmeter. Lokalerna är belägna på plan 1, 2 och 6 och består främst av undervisnings- och lektionssalar samt central administration.
– Till fördelarna hör att de är centralt belägna och att det är lätt åka till dem från som gott som samtliga väderstreck. Dessutom finns det parkeringsplatser i närheten, säger PM Larsson som är nöjd med lokalerna på Fabriksgatan där flertalet av branschens utbildningar är samlade.

2016-10-12T14:04:37+00:002004/10/19|