PROTEKO stärker företagens affärsidé och vision

proteko_nr6_2011

Välkommen till PROTEKO för rådgivning och utbildning, hälsar VD Maria Svanehed.
Första mars 2011 tillträdde Maria Svanehed som VD för PROTEKO i Borås. Hon är utbildad textilekonom och kommer närmast från en längre arbetsperiod i Shanghai, Kina.
IBAB:s hyresgäst PROTEKO, i f.d Algotshuset på Fabriksgatan 12 i Borås, har verkat i 25 år och arbetar med små och medelstora företag i Sjuhäradsbygden. Det var dåtidens producerande företag som såg behov av en stiftelse för att stärka företagens affärsideer och visioner genom konsultation och rådgivning. Nu har vi fått fler handelsföretag då en stor del av produktionen har flyttats utomlands.
– Man märker att kunskap om produktion och kvalité bör fångas upp igen då det gör företag mer kostnads-
och resurseffektiva men framförallt konkurrenskraftiga. Att kunna styra kvalitén för att få det man vill ha till rätt pris är A och O, säger Maria Svanehed.
– I höstas startade vi Tekosupporten. Det är en tjänst för företag och privatpersoner som har en affärsidé och behöver textil rådgivning. Vi vägleder, skapar kontakter, ger svar och utbildar. Det kan exempelvis handla om betalningsvillkor, REACH, materialval, sourcing av produkt eller leverantör, kvalitetskontroll och tvättråd är några av de många frågor som vi svarar på och förmedlar kunskap om. En textil vårdjour.
PROTEKO bedriver också tvååriga utbildningar på Yrkeshögskolenivå. Inköpare, Handel och affärsmannaskap, Design- och produktionskoordinator samt Företagssäljare. Samtliga utbildningar inom handel, mode, textil och konfektion.
2016-10-12T14:04:03+00:002011/12/15|