Sammanträdestider för IBAB:s styrelse 2011

styrelse_ibab_2011

Plats:
Lokalförsöjrningsförvaltningens sessionssal, (om inget annat anges).
Dag och tid:
Måndag 24 januari kl 17.00, Tisdag 1 mars kl 17.00, Bolagsstämma torsdag 7 april kl 13.00,
Onsdag 13 april kl 15.00, Måndag 16 maj kl 17.00, Måndag 19 september kl 17.00,
Måndag 24 oktober kl 17.00, Tisdag 6 december (Förmiddag. Halvdag)
2016-10-12T14:04:06+00:002011/05/25|