Solceller och laddstolpar vid IBAB:s fastigheter2016-10-12T14:03:36+00:00

ibab sidhuvudhuvud

Solceller och laddstolpar
vid IBAB:s fastigheter

645px-ULTIMA_160307_SOLENERGI ibab-27


Nils Brazée och OllePer Hemlin genomför förstudie för IBAB:s projekt ”En ljusare framtid”. Foto Peder Persson.

IBAB:s projekt ”En ljusare framtid” handlar om att undersöka förutsättningar för applicering av solceller på IBAB:s fastighetsbestånd. Målsättningen är, att skapa miljömässig ren elproduktion, så kostnadseffektivt att investeringen blir lönsam över tid.

– Vi är mitt i en förstudie där vi studerar tre av IBAB:s fastigheter för att se förutsättningar för att placera solceller. Det är Borås Arena, Vulcanus och kvarteret Hästen, säger OllePer Hemlin, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (SP) och Nils Brazée, Inhouse Tech AB.

SP är en stark diskussionspartner när det gäller att sätta nivå på teknik, ställa krav vid uppstart och garantera kvalificerade tester. Man får värden för att utvärdera driften där larmnivåer och historiska data skall matchas mot varandra.

– Detta är viktigt så det inte blir en anläggning man sedan glömmer, tycker OllePer Hemlin.

– Jag har arbetat med flera liknande projekt, säger Nils Brazée. Bland annat en större skola och ett bostadshus för studenter på Chalmers Tekniska Högskola. Där har vi solceller på taken vilket är samma system som vi ämnar ha på IBAB:s fastigheter.

– IBAB ligger i framkant. En enig styrelse och VD gör det inte för att bränna pengar och synas utan här finns det en klar uttalad vilja att se möjligheterna vilket betecknar den nya tiden för solenergi.

– Det är intressant att höra IBAB:s VD när han säger att det gäller att titta framåt inte låsa fast sig i nuet. En bra och förnuftig synpunkt, tycker Olle Per Hemlin och Nils Brazée.

Montering av solceller planeras i september och samtidigt placeras flera laddstolpar för el-bilar i fastighetens närhet.