Solen – en investering för IBAB

Solcellsanläggningen på Olovsholmsgatan har börjat producera elkraft till husets hyresgäster.

22 maj 2017 invigde IBAB sin första solcellsanläggning. 178 solceller är monterade på Olovsholmsgatan 32. Anläggningens totala årsproduktion planeras generera 45 000 kilowatttimmar vilket kommer att täcka ca 17% av fastighetens totala elförbrukning. 

 – Efter de tre första månaderna har anläggning producerat 21 677 kilowattimmar. Det innebär att fastighetens tre hyresgäster har fått 15 – 20% av sin elförbrukning från solen, säger IBAB:s VD Lars Nordin.

Att hämta energi från solen är en långsiktig investering för IBAB och Olovsholmsgatan bedöms som ett lyckat projekt. Därför planerar man för ytterligare anläggningar på flera av företagets fastigheter. I nuläget tittar man på Borås Arena, fastigheten Vulkanus vid Bryggar- och Fabriksgatan i centrala Borås och Borås Kongresscenter.

2016 fick projektet ”En ljusare framtid” i uppdrag att undersöka förutsättningar för applicering av solceller på IBAB:s fastigheter. Målsättningen var att skapa miljömässig ren elproduktion så kostnadseffektivt att investeringen blir lönsam över tid. I projektet deltog bland annat Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

IBAB har som mål att förvalta fastigheter så att de bidrar till samhällsutveckling på ett ekonomiskt, miljömässigt och hållbart sätt. I dessa värderingar bedöms investering i solcellsprojekt ligga helt rätt för en hållbar fastighetsförvaltning. Man noterar också att solcellsmarknaden ökar i Sverige och att priserna sjunker.

2017-09-05T05:12:08+00:002017/09/05|