Solkraft på Hästen 4

stork-ibab-november-2016

IBAB:s satsning på en fullskalig solcellsanläggning på taket på fastigheten Hästen 4, Olovsholmsgatan 32 går nu in i ett nytt skede. Intresset för att leverera anläggningen bedöms som stort och sex kompetenta anbudsgivare visade sitt intresse.

Det är det danska företaget Drivhus Effekten APS som vann upphandlingen. I nästa nyhetsbrev porträtteras företaget som har sitt huvudkontor i Hørsholm c:a två mil norr om Köpenhamn.

– Solcellsanläggningen är ett pilotprojekt för IBAB och vi räknar med att satsningen i framtiden skall ge lönsamhet både när det gäller miljö och ekonomi, säger IBAB:s VD Lars Nordin.

Industribyggnader i Borås AB har som mål att förvalta sina fastigheter så att de bidrar till samhällsutvecklingen på ett ekonomiskt, miljömässigt och hållbart sätt. I dessa värderingar bedöms investeringen i solcellsprojektet ligga helt rätt för en hållbar fastighetsförvaltning.

Man kan notera att solcellsmarknaden ökar i Sverige och att priserna sjunker. Anläggningen på Hästen 4 kommer att vara på plats under våren 2017 och ha en installerad effekt om 46 kw till en investeringskostnad av 9 730 kronor per kw. Den kommer också att användas som referens för kommande satsningar i IBAB:s övriga fastighetsbestånd.

2016-11-10T20:43:08+00:002016/11/10|