Spännande tillväxtcenter i Sjuhärad

ESPIRA-huset är ett nytt och spännande projekt inom IBAB:s allt mer omfattande verksamhet. Det är den s k ACG-Nyströmfastigheten på Olovsholmsgatan som byggs om för att bli ett center för idéer, skaparkraft, unga företag och tillväxt. Arbetena beräknas påbörjas vid det kommande årsskiftet.

ESPIRA kommer att omfatta CEA – Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign, Espira Inkubator – med upp till 10 nya företag per år, Connect lokaler Väst – nätverk, mentorer, kapitalanskaffning, Tillväxtparken – företag som efter 2 – 3 år i Inkubatorn växer vidare. Dessutom flera resurser, till exempel Almi, informationsblad! SP, IUC, IFS och Nyföretagarcentrum.

Bakom Espira står Borås Stad, Högskolan i Borås, Sjuhärads Kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och näringslivet i Sjuhärad.

2018-12-17T22:20:22+00:002004/09/21|