Stadsdel Norr etablerar sig i Espirahuset

erik-hultsbo-bo-drysen-espira-091210-webb

Fastighetsförvaltare Erik Hultsbo och stadsdelschef Bo Drysén framför Espirahuset.

Stadsdelsförvaltningen Norr förbereder sig för etablering i Espirahuset på Olovsholmsgatan 32. Inflyttningen kommer att ske successivt för drygt 100 tjänstemän. Just nu pågår planering för att lokalerna i framtiden ska anpassas till den nya hyresgästen.

– Vi ser fram emot att påbörja inflyttning i fina och centralt belägna lokaler, säger stadsdelschef Bo Drysén.

Efter årsskiftet sjösätts Borås Stads nya organisation. Kommundelar slås samman till stadsdelar och Stadsdelsförvaltning Norr innefattar de f.d. kommundelarna Centrum, Sjöbo och Fristad. Espirahuset ligger strategiskt placerat och har en stor parkering. Stadsdelens personal kommer efter hand att flytta in i de kontorslokalerna. Tillgängligheten för funktionshindrade kommer att ses över och entrén kommer att byggas om och förses med ett skärmtak.

– Det är en fördel att vara med från början. Då har vi möjlighet att påverka lokalerna efter våra behov. Vi ser fram emot att flytta in i Espirahuset. Det blir positivt för besökare och personal med verksamheten under ett tak, säger Bo Drysén.

IBAB:s fastighetsförvaltare Erik Hultsbo välkomnar Stadsdelsförvaltning Norr till Olovsholmsgatan 32.

– Vi är lyhörda för hyresgästens önskemål

och i möjligaste mån försöker vi komma så nära som möjligt. Det är ett långsiktigt projekt och vi är idag bara på planeringsstadiet, säger Erik Hultsbo.

Olovsholmsgatan 32

 

2016-10-12T14:04:08+00:002010/12/14|