Stucco Lustro2018-09-10T08:43:54+00:00

 

Tolv Stucco Lustro experter från bland annat Italien färgsatte väggen i kommunikationsytan i Borås Kongresshus med tekniken Stucco Lustro. 460 kvadratmeter på åtta dagar. Väggen är idag en världens största med denna teknik. Foto Peder Persson. Klicka på bilden för att se arbetet.