11 november gjorde IBAB studiebesök på bussdepån i Ljungarum, Jönköpings kommun. Syftet var att se den helt elektrificerade bussdepån med cirka 135 el- och biogasbussar som går i kommunens tätortstrafik. Foto Magdalena Graf.

Depån i Ljungarum är 5 200 kvadratmeter och består av tvätt-, städ- och verkstadshall samt kontor. Den är placerad på 53 000 kvm markyta och stod klar i mars 2019. Kostnad 182 miljoner kronor.

I planeringen har stor vikt lagts vid hur depån hanterar flödet av personal under dygnets tjugofyra timmar. 

Vid studiebesöket informerade Thomas Svärd, Byggprojektchef på Regionfastigheter och Charles Tholin från Jönköpings Länstrafik om projektets planering och genomförande. Många frågor besvarades och vi fick med oss en hel del nyttig information till Borås.