Styrelsen visar riktningen för IBAB

styrelse_ibab_580

Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året.
– Bolaget står mycket väl rustat och har av egen kraft förmåga att utvecklas. Vad som idag kan nämnas, det är en pågående försäljning av fastigheten Vinddraget 2 på Viareds industriområde. Förhoppningsvis får vi god hjälp av det gynnsamma ränteläget.

Ständigt pågår nya projekt för IBAB. Efter satsningar på renoveringar och kundanpassningar är fastigheten Hästen (Neptunhuset) på Fleminggatan nu färdigställd och alla lokaler är uthyrda. Dessutom har Ålgårdsläktaren på Borås Arena ytterligare kundanpassats med bl.a. fler toaletter och en ny handikappanpassad storloge för 60 personer.
Under året som gått har ett helägt dotterbolag bildats, Företagsgatans Fastighetsbolag AB. Dotterbolaget har övertagit fastigheten Vinddraget 2, som är beläget på Företagsgatan i Viareds industriområde. Fastigheten har ett s.k. skyltläge i nära anslutning till riksväg 40. Försäljning av dotterbolaget har inletts och alltjämt hälsas nya spekulanter välkomna.

Våra tjänstemän arbetar nära hyresgästerna och är lyhörda för deras önskemål. Hyrorna är marknadsanpassade. Kvalité och långsiktighet är honnörsord. IBAB är därför eftertraktad som hyresvärd och har just nu samtliga lokaler uthyrda.

– Vi i bolagsstyrelsen känner stor tillförsikt inför 2009 och ser fram emot att fortsätta utveckla IBAB i rätt riktning tillsammans med våra duktiga tjänstemän, avslutar Uno Jöelaid.

2016-10-12T14:04:17+00:002009/02/16|