Tillitsresa


– Tillitsresan är namnet på det förändringsarbete som ska ge Borås Stad ett nytt, mer modernt sätt att styra och leda alla sina verksamheter.

– De förändringar vi håller på att genomföra är både strukturella och kulturella. Tillitsambassadörer är ett nätverk av medarbetare som själva har anmält sitt intresse för att vara med att driva Tillitsresan framåt. De kommer olika verksamheter inom både förvaltningar och bolag. IBAB ingår i det nätverket. Det är Magdalena Graf, koordinator som representerar IBAB.

Tillitsresan började hösten 2019.
Varför är IBAB med?

– Vi har sedan länge jobbat internt med spelregler och kultur. Tillitsresa känns som ett naturligt steg. Det är viktigt att vi pratar om tillit, relationer, ansvar och samarbete i vår grupp. IBAB strävar att vara en transparent organisation. Tillitsbaserad ledarskap handlar om en kulturresa och den vill vi vara med på.

Har tillitsresan påverkat hur ni arbetar på IBAB?
Hur märks Tillitsresan i vardagen?

– Att prata om det gör stor skillnad. 

Vi är duktiga på att lyssna och respekterar varandra. Vi vågar komma med feedback och idéer. Tillitsresan är del av IBAB:s årshjul och vi har återkommande möte för att just diskutera tillit. Vi använder oss av det materialet som Borås Stad tillhandahåller och det finns mycket inspiration att hämta samt olika övningar som man kan genomföra i stora och små grupper.

Så hur gör man när man skapar ett mer tillitsfullt arbete?

– Jag tycker att det är viktigt att utgå från att alla vill göra sitt bästa. Acceptera att vi är olika.  Fråga och lyssna. Tillit är inget man skaffar sig över en dag. Det kräver mycket arbete och återkommande dialoger. Så prata med varandra. Var tydlig och våga fråga, säger Magdalena Graf.

2023-04-03T14:34:08+00:002023/04/03|