Tusen kvadratmeter Yrkeshögskola i Algotshuset!

johan-drotz

Johan Drotz, Borås Yrkeshögskola.

Borås Yrkeshögskola trivs bra i sina lokaler i Vulcanus, före detta Algots-huset. De har sin verksamhet på plan fem och sex. Här bedrivs utbildning inom konfektion och på sikt även logistik med sammanlagt tre klasser.

– Vi samarbetar mycket med Proteko och näringslivet i övrigt och det centrala läget är fördelaktigt, säger rektor Johan Drotz.

Kvalificerad Yrkesutbildning, KY, har sedan ett halvår övergått till Yrkeshögskola. Det är en eftergymnasial utbildning som bedriver praktisk yrkesutbildning. Genom nära samarbete med näringslivet anpassas utbildningen efter arbetsmarknadens behov och därmed leder avslutade studier oftast till arbete. Med Proteko, som är i samma fastighet, anordnas vissa föreläsningar och specialinriktade kurser.

I före detta Algotslokalerna bedrivs utbildning i konfektionsteknik och efter sommaren kommer även logistikutbildning att bedrivas. Sammanlagt tre klasser med 20 elever i varje klass är verksamma i c:a 1000 kvadratmeter.

– Lokalerna är bra och ändamålsenliga för vår verksamhet och vi har ett gott samarbete med fastighetsskötaren, vilket är betydelsefullt för trivseln, säger Johan Drotz.

Länk till Yrkeshögskolan

2016-10-12T14:04:14+00:002010/02/03|