Yttre miljön blir ett lyft för Akademiplatsen2019-02-18T15:43:47+00:00

ibab sidhuvudhuvud

Skiss som visar en del av Borås Kongress yttre miljö.
Foto Peder Persson.

Till våren skall utemiljön runt Borås Kongress på Akademiplatsen vara åtgärdad beträffande trottoarer, flaggstänger, belysning, träd med mera.

– Den yttre miljön vid Borås Kongress förväntades vara klar i samband med invigningen av Borås Kongress. Men på grund av förseningar och att arbetet drog ut på tiden lyckades man inte hinna med arbetet fullt ut, meddelar, projekteringsingenjör Anton Svensson på Borås Stads Tekniska Förvaltning.

– Förslaget hur området Järnvägsgatan och Akademiplatsen skall se ut ligger i plan och beslut väntas tas inom kort. Sedan startar bygget som beräknas vara klart under våren 2019.

Träd, belysning, flaggstänger, trottoarer med mera skall justeras och i vissa fall ersättas för att skapa större samstämmighet mellan byggnader och yttre miljö. Trafik skall passera inom Akademiplatsen, som är klassad som en gångfartsgata, där fotgängare och bilister samsas om utrymmet och fordon skall framföras i gångfart.

Vidare skall cykel- och gångbanor separeras vilket ger ökad säkerhet för studenterna på Högskolan och övriga besökare på Akademiplatsen.

– Arbetet med att skapa en yttermiljö som är i harmoni med Borås Kongress och övriga byggnader kommer att bli ett lyft för Akademiplatsen, avslutar Anton Svensson.