Utbildning i trafiksäkerhet på Ramnaslätt!

stortrafik

Mikael Johansson, Gatukontoret.

Sedan två år bedrivs utbildning i trafiksäkerhet i kvarteret Navet på Ramnaslätt. För det ändamålet hyr Gatukontoret 140 kvadratmeter på Industrigatan 28.

Från och med februari i år hyrs ytterligare 482 kvadratmeter för särskolans skolskjutsar.

Trafiksäkerhetsutbildningarna sker i nära samråd med Trafiksäkerhetsrådet, vilket bildades 1979 med representanter från gatukontoret, Vägverket, polisen, räddningstjänsten, försäkringsbolagen m fl organisationer.

– Till vår verksamhet hör att vi utbildar kommunal personal i trafiksäkerhetsfrågor. Vi utreder även olyckor på kommunala vägar, säger Mikael Johansson på Gatukontoret.

– Värt att nämna är att trafikmiljön numera omfattas av arbetsmiljölagstiftningen.

Under förra året övergick färdtjänsten från kommundelskontoret i Centrum till Gatukontoret.
– Detta gällde även för särskolans skolskjutsar som kommer att ha sin uppställningsplats här på Industrigatan, säger Mikael.

2016-10-12T14:04:30+00:002007/02/21|