”Viktigt för IBAB att ständigt arbeta med kundernas förväntningar”

micaeluno

Micael Svensson, vice ordförande och Uno Jöelaid, ordförande i IBAB:s styrelse.

Uno Jöelaid och Micael Svensson är nyblivna ordförande resp. vice ordförande för IBAB.
– Företaget har en viktig roll, när det gäller näringslivets behov av kommersiella lokaler.

Uno Jöelaid har, som namnet antyder, estniskt ursprung. Själv har han dock bott hela sitt liv i Målsryd och Borås. Numera bor han på Fjärde Villagatan.
Utöver ekonomiska studier på högskolenivå har han arbetat som inköpschef och planeringschef i Sjuhärad. Sedan 14 år har han haft ett eget konsultföretag med inriktning på att hjälpa små och medelstora företag att införa kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem.
– Jag har redan sedan gymnasietiden varit politiskt intresserad och sedan 25 år haft uppdrag för moderaterna. Till uppdragen har hört att vara ordförande för Borås Lokaltrafik AB. Ordförandeskapet för IBAB är en ny utmaning för honom. Helt främmande för bolaget är han inte. En tid var han lekmannarevisor för just detta bolag. Det nya uppdraget passar honom bra, eftersom han är intresserad av företagsfrågor och delar gärna med sig av sina erfarenheter.

– Som alla företag kan IBAB säkert förbättras. Det är en inställning, som alla företag bör ha för att kunna utvecklas. När kunderna börjar klaga är det redan för sent, säger Uno, som tycker att det är mycket viktigt, att företaget känner till och ständigt arbetar med att infria förväntningar från såväl ägare som kunder.
– Självklart delar jag den åsikten, säger Micael Svensson, som är nybliven vice ordförande för IBAB.
Micael är född i Borås, men större delen av sin uppväxt tillbringade han i Tyresö utanför Stockholm. Numera bor han i Målsryd.
– Jag blev tidigt politiskt engagerad. Främst gällde det orättvisor och att vissa personer kan ta sig vilka friheter som helt, säger han och berättar att han har varit föreningsadministratör i SSU och Unga Örnar. Han är även ledamot av Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Den nuvarande anställningen är som tjänsteman på Handels arbetslöshetskassa.
Micael ser IBAB som ett verktyg för kommunen när det gäller att ordna flexibla och okonventionella lösningar för näringslivets lokalbehov. Borås Arena och ESPIRA-huset är bra exempel på detta.
Han konstaterar också att företagets innehåll och uppläggning kan förändras över tiden.

2016-10-12T14:04:26+00:002007/06/05|