po

Från vänster: Lars Nordin, IBAB, Per-Oscar och Per-Ola Berggren, P-O i Borås AB 
framför fastigheten Vinddraget 2.
Industribyggnader i Borås AB:s dotterbolag Företagsgatans Fastighetsbolag AB har sålts till P-O i Borås AB. Företaget ägs av Per-Ola och Per-Oscar Berggren, Borås. Under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner affären, är övertagandet planerat till den 1 oktober 2009.
IBAB:s dotterbolag Företagsgatans Fastighetsbolag AB, äger Vinddraget 2. Bolagets fastighetsbestånd på 6 467 kvadratmeter med tillhörande mark, ligger på Viareds Industriområde, Företagsgatan 3 – 35 i Borås. Priset på bolaget har styrts av värdet på fastighetsbeståndet som är 30 miljoner kronor. Köpare är P-O i Borås AB. Försäljningen genomfördes för att ytterligare stärka IBAB inför framtida satsningar.
Familjeföretaget P-O i Borås AB ägs av Per-Ola Berggren och sonen Per-Oscar Berggren. De avser att förvalta fastigheten Vinddraget 2 utan några större förändringar med befintliga hyresgäster. På sikt genomförs erforderliga åtgärder på fasader och grönområden runt fastigheterna. Per-Ola Berggren äger fyra av grannhusen på Viareds Industriområde sedan tidigare och de har fått pris för de mest välskötta trädgårdarna i Viared.
– Vi anser att omgivningarna och inramningarna är viktiga för allas trevnad. Detta ger ett trevligt intryck för besökare, säger Per-Ola Berggren.
IBAB bedömer att såväl grannar som hyresgäster har fått mycket långsiktiga och professionella nya ägare till fastighetsbolaget.
IBAB önskar de nya ägarna till Företagsgatans Fastighetsbolag AB lycka till.
 
Lars Nordin, 
VD Industribyggnader i Borås AB (IBAB)