projektgrupp-ibab-vulkanus

Projektledare Joakim Jisonsund, projektchef Patrik Johansson och arkitekt Magnus Thureborn 
är tre deltagare i projektet Vulkanus. Foto Peder Persson.
 
– Projektet Vulkanus går in i ett nytt skede. Vi har passerat förstudiestadiet och jobbar nu för fullt för att
komma i mål med upphandling av entreprenör, säger projektchef Patrik Johansson på IBAB.
Att utveckla fastigheten Vulkanus på Bryggargatan 13-17 samt Fabriksgatan 12 i centrala Borås är ett av IBAB:s största uppdrag hittills. De nuvarande hyresgästerna Textilhögskolan och PROTEKO skall flytta till Simonsland och nya hyresgäster är Vuxenutbildningen, Arbetslivsförvaltningen samt Sociala Omsorgsförvaltningen.
Cirka 18 000 kvadratmeter skall anpassas för kommande hyresgäster. Byggstart sker i slutet av augusti och arbetet skall vara avslutat under 2014.
Projektet genomförs nu i en s.k partnering. Det är en strukturerad samarbetsform där IBAB, entreprenören, projektören och hyresgäst löser ny- och ombyggnad av kvarteret Vulkanus 16 baserat på ett förtroendefullt samarbete inom ramen för anslagen budget mot gemensamt mål. När upphandlingen är klar går projektet vidare
i etapp 1 där vi under 3 månader jobbar fram underlag för att fastställa projektets tekniska och ekonomiska ram i en ”produktbestämmning”.
– Detta är ett jättespännande projekt som jag ser fram emot att ta del av, säger projektets arkitekt Magnus Thureborn. Dels arbetssättet, men också de tekniska utmaningarna, ger alla inblandade en hög motivation att göra ett bra jobb.
– Jag kommer att vara med under projektering och produktion, säger projektledare Joakim Jisonsund.
Hela innanmätet i fastigheten kommer att förändras. Tidigare hade man produktionsytor nu kommer det att bli arbetsplatser. Skillnaden kommer troligtvis att bli enorm.
– Det är ett spännande projekt med en komplex ombyggnad som passar perfekt för ett partneringupplägg där vi skall arbeta tillsammans för att bygga om Vulkanus. Fastigheten ligger i ett anrikt område och den kommer förmodligen att bidra till att öka dess attraktionsvärde ytterligare, avslutar Patrik Johansson.