joakim-jsonsund

Joakim Jsonsund är projektledare för arbetet med att färdigställa ombyggnation

av fastigheten Vulkanus 16 i centrala Borås.

– Bygglov för fastigheten Vulkanus 16 är beviljat och nu pågår rivningsarbete och uttransport av stora mängder rivningsmaterial, berättar projektledare Joakim Jsonsund. Dessa mellanlagras och sorteras inne i fastigheten. Parallellt pågår detaljprojektering där vi måttsätter och preciserar olika installationspunkter.

Vi förbereder också för att plocka av och lyfta taket på f.d. maskinhallen. Där skall två nya bjälklag monteras för att skapa ytterligare två våningar. Detta arbete planeras att vara färdigt innan jul.

– Arbetet fortsätter enligt plan och utan större problem, meddelar Joakim. Vi arbetar med en s.k. visuell projektering där man utgår från en logg med frågeställningar som kräver svar under hela arbetet. Därutöver har vi gemensamma ”knäckfrågor” som hela tiden hålls aktuella.

Projektet omfattar drygt 16 000 kvadratmeter och betecknas som ett stort kontorsprojekt. Det kommer inte att synas något exteriört men invändigt kommer det att ske förändring. Arbetet är en blandning av traditionell ombyggnad i befintlig fastighet och näst intill nybyggnad då det kommer till väggar, nya bjälklag, glasfasader och ljusgårdar för att få in dagsljus, med mera.

Det finns anledning att återkomma med rapportering i kommande Nyhetsbrev för att belysa de olika byggprocesserna och se hur arbetet fortskrider. Vuxenutbildingen i Borås är den hyresgäst som skall flytta in när allt väntas stå klart i juni månad 2014.