Styrelse

Ledamöter

Magnus Johansson (S) / Ordförande
Björn Bergquist (M) / Vice Ordförande
Susanne Claesson (S)
Hasse Brännmar (S)
Lennart Malmerfors (KD)

Ersättare

Agron Cela (S)
Petri Pitkänen (S)
Kjell Högström (S)
Malin Wickberg (M)
Ulf Landegren (C)

Lekmannarevisor

Pernilla Lihnell, Deloitte AB

Lekmannarevisor ersättare

Harald Jagner

IBAB styrelse 2015 Tio ledamöter

    Foto Peder Persson
    peder@artcenter.nu