Vulkanus 16, Fabriksgatan 12, Bryggaregatan 13-17

Fastigheten Vulkanus 16 belägen på Fabriksgatan/Bryggaregatan i centrala Borås.

Fastigheten, som tidigare var en industrilokal, omfattar c:a 19 000 kvadratmeter om 8 plan.

Ovanför parkeringsgarage och förrådslokaler ligger fastighetens cafeteria. Två våningsplan är utbildningslokaler och våningsplan tre till sex är kontor. Plan sju och åtta är IBAB:s huvudkontor.

Samtliga hyresgäster har tillgång till lunchmatsal, café och garageplats.

I lokalerna på Fabriksagatan|Bryggaregatan passerar varje dag c:a 1 000 elever och 400 tjänstemän.

Våra hyresgäster på Fabriksgatan:

» Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
» Arbetslivsförvaltningen
» Sociala omsorgsförvaltningen

Foto Peder Persson
peder@artcenter.nu

Önskar du hyra?

Ryavallen 5, Borås Arena, Ålgårdsvägen

Borås Arena är en av Sveriges modernaste platser för idrott, upplevelse och handel och, inte minst, en del av det totala kommunala anläggninsutbudet i Borås Stad.

Läktaren mot Ålgårdstorget, som ägs av IBAB, är anpassad för kommersiella lokaler. Läktardelen, pausytor under tak, toaletter förhyrs av Borås Arena AB och ingår i det kommunala utbudet.

Läktaren är fullt tillgänglighetsanpassad.

Mer information om Borås Stads arbete med tillgänglighet genom tillgänglighetskonsult Lena Mellbladh, tfn 033-35 73 31. lena.mellbladh@boras.se

Önskar du hyra?

Våra hyresgäster på Borås Arena:

>» Max Hamburgare
» Borås Arena AB/IF Elfsborg

Foto Peder Persson
peder@artcenter.nu

Hästen 3, Olovsholmsgatan 32

Hästen 3, Fleminggatan 3

Olovsholmsgatan 32 har administrativa lokaler för Borås Stad och Fleminggatan 3 är en mötesplats med atmosfär av företagande, framgång och nyskapande.

Önskar du hyra?

Våra hyresgäster på Olovsholmsgatan 32:

» Förskoleförvaltningen
» Grundskoleförvaltningen
» Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen

Våra hyresgäster på Fleminggatan 3:

»  BLM Consult AB

 

Foto Peder Persson
peder@artcenter.nu

Ta en digital rundvandring i fastigheten

Vinddraget 4, Viared, Bussgatan 6

Denna industritomt nyttjas av Borås Stad. Det är Viskastrandsgymnasiet som med en omfattande maskinpark av bl.a. grävmaskiner och hjullastare bedriver praktisk undervisning i Bygg- och anläggningsprogram och Anläggningsfordon.

» Viskastrandsgymnasiet
– Gymnasieutbildning. Bygg- och anläggning.

 

Borås Kongress

Akademiplatsen 2

Eolus 6 AB är fastighetsägare och dotterbolag till Industribyggnader i Borås AB (IBAB). Kongresshuset omfattar ca 9000 kvadratmeter.

Vår hyresgäst i Borås Kongress:

»Borås Kongress

 

 

 

 

 

Välkommen in i Borås Kongress.

Klicka här för att ta en digital promenad i fastigheten

 

ultima karta borås kongresshus

Svenljungagatan 39

Kv. Strömsdal 3
På området finns uppställningsplatser, tvätt, verkstad, gastankstation och elförsörjning för bussar samt kontorslokaler.

Våra hyresgäster

»NOBINA Sverige AB
»SANDÅ Sverige AB
»  Antigo Mälardalen AB

Foto Peder Persson
peder@artcenter.nu

Ta en digital rundvandring i fastigheten