120521_viskastrandsgymnasiet

Delar av Viskastrandsgymnasiets fordons- och maskinpark. Foto Peder Persson.

 
Viskastrandsgymnasiets Bygg- och anläggningsprogram och Anläggningsfordon bedriver verksamhet på Bussgatan 4.
– Det är viktigt för oss att, via IBAB, få tillgång till denna markyta, säger lärare Jan Friderus. Här får våra elever praktisk utbildning på bl.a. grävmaskiner och hjullastare. Vidare lär man sig att lägga rör och plattor.
Viskastrandsgymnasiets Bygg- och anläggningsprogram och Anläggningsfordon har 80 elever i årskurs ett. De får i olika perioder under året känna på de olika utbildningsgrenarna husbyggnad, måleri, plåtslageri, mark och anläggning samt anläggningsfordon. Därefter väljer eleven inriktning inför kommande två årskurser.
– För vår utbildning Maskinförare och Anläggningsfordon har vi byggt en simulatorhall och för närvarande har vi åtta platser som simulerar sjutton olika fordon och maskintyper också med kranar. Investeringen är c:a 1,5 miljoner kronor och ger varje elev ett insteg gällande säkerhet, handhavande med mera. Därefter blir det verklighet på Bussgatan med de olika maskinerna. Efter avklarad utbildning får eleverna yrkes- och förarbevis.
– Utbildningen, som vi är ensamma om i Sjuhäradsbygden, ger våra elever stora möjligheter till intressanta och spännande arbete efter skolan. I vårt närområde, Borås- och Göteborgsregionen, handlar det bl.a om riksvägarna 27 och 40 och det s.k Västsvenska paketet. Detta tillsammans med flera projekt och pensionsavgångar ökar trycket på utbildningen som har blivit mer omfattande efter gymnasiereformen GY11, avslutar Jan Friderus.