Leos lekland2019-05-28T09:41:32+00:00

ibab sidhuvudhuvud

2020 finns möjlighet för Leos Lekland att flytta in i Knalleland med Djurparken som granne.

Det var efter den olyckliga branden på Evedalsgatan i februari 2019 där Leos Leklands lokaler totalförstördes som Industribyggnader i Borås AB kontaktade Leos Lekland.

– Vår ambition är att förstärka eventområdet i Knalleland genom att ersätta Rotundan vid Borås Djurpark och på plats uppföra en byggnad i två plan om cirka 4 000 kvadratmeter, där Leos Lekland får anpassa lokalerna efter sin verksamhet, säger IBAB:s VD Lars Nordin.
Tillsammans har vi tecknat en avsiktsförklaring med Leos Lekland som hyresgäst och om allt går i lås kan de flytta in redan hösten 2020.

– Leos Lekland passar bra in i området med Borås Djurpark, Borås Simarena, Alidebergsbadet, Upzone Äventyrspark, tropikhus och minigolf. Samtliga aktörer verkar inom besöksverksamhet med inriktning barn och familj. Det stämmer också väl överens med några av de sju målområden som finns med i Borås Stads Vision 2025 som handlar om att vi tar gemensamt ansvar för barn och unga samt människors möten i Borås.

Leos Lekland startade för tolv år sedan och har i dag 45 lekland med 25 i Sverige och de övriga i Danmark, Norge och Finland. Företagets huvudkontor, Leos AB, ligger i Luleå.

Länk till Knalleland

Länk till Leos Lekland