IBAB Koncernen

IBAB Koncernen grundades i början av 70-talet. Det är ett kommunägt bolaget som består av moderbolaget Industribyggnader i Borås AB samt dotterbolagen Eolus6 AB och Kv Strömsdal 3 AB. (sistnämnda är fd Borås Lokaltrafik AB.)

Vår utgångspunkt är att den lokal som vi hyr ut, är ett av kundens viktiga redskap i genomförandet av sina uppdrag. Vi vet att lokalens viktigaste innehåll är de människor som arbetar där. Därför är vi noga med att erbjuda sunda och väl planerade lokaler till rätt pris i mycket bra lägen. Vi utvecklar och förvaltar industri-, kontors-, affärs- och utbildningslokaler för våra kunder räkning.

Det klart uttalade målet med bolagets verksamhet är att erbjuda anpassade lokaler till mindre och medelstora företag med olika lokalbehov. Många är företagen som fått en bra start i våra lokaler. Företag har börjat med en mindre area för att sedan kunna växa i större lokaler inom fastigheten eller i något av våra andra områden. Framgångsrika hyresgäster har utvecklats och trivs så bra att de sedan övertagit fastigheten. Detta ser vi som ett bevis på att vi lyckas.

Detta ser vi som ett bevis på att vi lyckas.

För närvarande hyr vi ut lokaler, med en sammanlagd area av cirka 60 000 m², i sex områden.

Våra bästa referenser är trevliga och nöjda hyresgäster.

”IBAB, lokaler för trygg utveckling”