Styrelse2021-08-19T07:41:35+00:00

Styrelse

Ledamöter

Magnus Johansson (S) / Ordförande
Björn Bergquist (M) / Vice Ordförande
Eva Österlund Hjort (S) 
Lars-Gerhard Westberg (L)
Annika Pehrsson (SD)

Ersättare

Melanija Nehmé-Duranec (S)
Ulf Landegren (C)
Anders Johansson (M)
Jonas Natt och Dag (SD)
Urban Strömberg (S)

Lekmannarevisor

Bill Johansson (M), Borås Stad

Lekmannarevisor ersättare
Nils Brandberg (SD), Borås Stad

 

Huvudansvarig revisor

Hans Gavin, Ernst & Young AB

Revisorssuppleant
Helena Patrikson, Ernst & Young AB