Styrelse2022-09-23T12:55:11+00:00

Styrelse

Ledamöter

Magnus Johansson (S) / Ordförande
Björn Bergquist (M) / Vice Ordförande
Lars-Gerhard Westberg (L)
Annika Pehrsson (SD)
Mohammed Kossir (S)

 

Ersättare

Melanija Nehmé-Duranec (S)
Ulf Landegren (C)
Anders Johansson (M)
Jonas Natt och Dag (SD)
Oliver Toivanen (S)

 

Lekmannarevisor

Bill Johansson (M), Borås Stad

Lekmannarevisorssupleant
Fredrik Brandberg (SD), Borås Stad

 

Huvudansvarig revisor

Anders Linusson, Ernst & Young AB

Revisionsbolag
Ernst & Young AB