I början av maj samlades personalen i Industribyggnader i Borås AB, IBAB, för en gemensam arbetslunch på Pulsen Konferens mitt i city. Förutom de anställda deltog också styrelsens ordförande Magnus Johansson och vice ordförande Björn Bergquist.

– Det är viktigt att alla träffas och att vi får tillfälle att presentera våra nya medarbetare från Borås Lokaltrafik AB, säger IBAB:s vd Lars Nordin. Samtidigt passar vi på att informera om företagets inriktning och hur vi skall arbeta tillsammans i framtiden.

Den andra maj övertog IBAB Borås Lokaltrafik AB, BL, som nu ingår som ett dotterbolag i koncernen. BL är idag ett fastighetsbolag vid Strömsdal, Svenljungagatan 39. Ytan, på ca 33 000 kvadratmeter, tillhandahåller uppställningsytor för bussar verkstäder, tvätthallar och kontor. Personalen stannar kvar i bolaget och kommer att få fler medarbetare.

IBAB, är ett kommunalt fastighetsbolag som grundades i början av 70-talet. Företaget skall anpassa, utveckla och förvalta industri-, kontors-, affärs- och utbildningslokaler för mindre och medelstora företag med olika lokalbehov.

– IBAB-koncernens omsättning för 2019 budgeteras till ca 55 miljoner kronor. 13 personer med hög kompetens arbetar idag för IBAB. Bolaget kommer att behöva rekrytera fler medarbetare framöver, avslutar Lars Nordin.