Fastigheter 2018-02-13T08:47:57+00:00

Vulkanus 16, Fabriksgatan 12, Bryggaregatan 13-17

Fastigheten Vulkanus 16 belägen på Fabriksgatan/Bryggaregatan i centrala Borås är sedan årsskiftet 2014/2015 färdig att ta emot hyresgäster.

Fastigheten, som tidigare var en industrilokal, omfattar c:a
14 000 kvadratmeter om 7 plan.

– Ett fantastiskt intressant arbete tillsammans med innovativa och kvalitetsmedvetna entreprenörer har resulterat i en central fastighet som nu har hyresgäster med olika inriktningar, säger IBAB:s VD Lars Nordin.

Plan ett och två förhyrs av Utbildningsförvaltningen i Borås Stad med administrations- och undervisningslokaler.

På plan tre och fyra verkar Arbetslivsförvaltningen. Denna del har via genomgångar förankrats i närliggande fastighet.

Den Sociala omsorgsförvaltningen har inrett plan fem och sex i bl.a. moderna kontorslandskap och isolerade öar för klientsamtal.

På plan sju och i tornrummet på plan 8 finner vi IBAB:s administration och här finns det också i nuläget lediga kontorslokaler med stadens ”bästa” utsikt.

Samtliga hyresgäster har tillgång till lunchmatsal, café och garageplats.

I lokalerna på Fabriksagatan|Bryggaregatan passerar varje dag c:a 1 000 elever och 400 tjänstemän.

Foto Peder Persson
peder@artcenter.nu

Önskar du hyra?

Ryavallen 5, Borås Arena, Ålgårdsvägen

Borås Arena är en av Sveriges modernaste platser för idrott, upplevelse och handel och, inte minst, en del av det totala kommunala anläggninsutbudet i Borås Stad.

Läktaren mot Ålgårdstorget, som ägs av IBAB, är anpassad för kommersiella lokaler. Läktardelen, pausytor under tak, toaletter förhyrs av Borås Arena AB och ingår i det kommunala utbudet.

Läktaren är fullt tillgänglighetsanpassad.

Mer information om Borås Stads arbete med tillgänglighet genom tillgänglighetskonsult Lena Mellbladh, tfn 033-35 73 31. lena.mellbladh@boras.se

Önskar du hyra?

 

Våra hyresgäster på Borås Arena:

» Harald Nyborg
» Max Hamburgare
» Borås Arena AB/IF Elfsborg

Foto Peder Persson
peder@artcenter.nu

Hästen 4, Olovsholmsgatan 32

Hästen 3, Fleminggatan 3

Olovsholmsgatan 32 har administrativa lokaler för bl.a. Stadsdelsförvaltningen Norr, Borås Stad och Fleminggatan 3 är en mötesplats med atmosfär av företagande, framgång och nyskapande.

Önskar du hyra?

 

Våra hyresgäster på Olovsholmsgatan 32:

» Borås Stad, 
Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen

» Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Våra hyresgäster på Fleminggatan 3:

» ALMI Företagspartner i Väst AB
» Galpu
» Nyföretagarcentrum Sjuhärad

Foto Peder Persson
peder@artcenter.nu

Vinddraget 4, Viared, Bussgatan 6

Denna industritomt nyttjas av Borås Stad. Det är Viskastrandsgymnasiet som med en omfattande maskinpark av bl.a. grävmaskiner och hjullastare bedriver praktisk undervisning i Bygg- och anläggningsprogram och Anläggningsfordon.

» Viskastrandsgymnasiet
– Gymnasieutbildning. Bygg- och anläggning.

Borås Kongresshus

F.d Folkets Hus
Allegatan 2-4 och Järnvägsgatan 2

Eolus 6 AB är dotterbolag till Industribyggnader i Borås AB (IBAB).
Projektet Kongresscenter i Borås, fastigheten (Borås Eolus 6) pågår nu för fullt. Inflyttning i det ombyggda möteshuset beräknas till hösten 2018.
Eolus 6 AB är fastighetsägare och kommer att hyra ut fastigheten till Borås Kongresscenter AB.

Vår framtida hyresgäst på Eolus 6:

»Kongresscenter AB

Foto Peder Persson
peder@artcenter.nu

ultima karta borås kongresshus