Öppna styrelsemöten2021-12-21T10:20:55+00:00

Sammanträdestider för Industribyggnader i Borås AB (IBAB)

Plats

Fabriksgatan 12. Plan 7. (Om inget annat anges).

2022

• 3 februari kl 15
• 28 mars kl 15
• 16 maj kl 15
• 16 juni kl 15
• 15 september kl 15
• 24 oktober kl 15
• 12 december kl 15