Öppna styrelsemöten2021-08-27T06:36:57+00:00

Sammanträdestider för Industribyggnader i Borås AB (IBAB)

Plats

Fabriksgatan 12. Plan 7. (Om inget annat anges).

2021

• 4 februari kl 15
• 1 mars kl 15
• 29 mars långsiktig inv.plan kl 15
• 17 maj kl 15
• 14 juni kl 15
• 22 september kl 15
• 25 oktober kl 15
• 9 december kl 15