Sammanträdestider för Industribyggnader i Borås AB (IBAB)

Plats

Fabriksgatan 12. Plan 7. (Om inget annat anges).

2023

• 6 februari kl 15
• 28 februari kl 15
• 15 maj kl 15
• 14 juni kl 15
• 18 september kl 15
• 19 oktober kl 15
• 14 december kl 15