arsredovisning-ibab-2013

Foto Peder Persson

IBAB, inkl dotterbolag, visar efter finansiella poster, resultatet 4 mkr. Omsättningen skrivs till 23,2 mkr och ett koncernbidrag på 3,995 mkr kan nu lämnas till ägaren. Moderbolagets resultat av det totala resultatet är 2,5 mkr.
IBAB behåller trippel AAA i kreditvärdighet vilket bolaget haft i många år. Under året har omförhandling och nyteckning av ett flertal hyreskontrakt genomförts. Standarden på bolagets fastigheter upplevs av hyresgästerna som mycket bra.
2013 påbörjade IBAB ombyggnad av kvarteret Vulkanus 16 som är ett av bolagets mest omfattande projekt med en beräknad investeringskostnad av 110 miljoner kronor. Hyresavtal är tecknat med Borås Stad om 14 113 kvadratmeter. Inflyttning beräknas ske augusti till december 2014.
Vidare gav Borås Kommunfullmäktige i januari 2014 uppdrag till IBAB att investera för att bygga ett kongresshus i kvarteret Eolus 6 i närheten av Högskolan i Borås och Textile Fashion Center.
2013 har varit ett framgångsrikt år för IBAB med god vinstmarginal vilket gör att bolaget står starkt inför framtida projekt.
Jag vill passa på att tacka alla som arbetat för IBAB, samtidigt vill jag också tacka hyresgäster och leverantörer för det gångna verksamhetsåret.
Lars Nordin VD.