Aktuellt med försäljning av Vinddraget

vinddraget

Fastigheten Vinddraget 2 på Viareds industriområde.

Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera andra aktörer genom att förenkla för företag att etablera sig i tänjbara, anpassade lokaler.

– Nu är tiden mogen att lämna över ägandet och gå vidare i nya utvecklingsprojekt, säger IBAB:s VD Lars Nordin.

Vi har nu föreslagit ett beslut om avyttring av fastigheten Vinddraget 2 i Viared. IBAB:s styrelse anser att det är rätt tillfälle att avyttra ytterligare en fastighet av det äldre fastighetsinnehavet. Detta för att stärka bolaget inför eventuella framtida satsningar. Förutsättningen är dock att styrelsen finner detta affärsmässigt lämpligt.

Fastigheten Vinddraget 2, adress Företagsgatan 3 – 21 i Viared, består av ett antal byggnader om totalt 7 110 m² BTA, med tillhörande mark. Inga förhandlingar har ännu förts med någon potentiell köpare.

Överskottet från en eventuell affär föreslås att behållas i bolaget inför framtida satsningar.

2016-10-12T14:04:22+00:002008/04/10|