Återigen har IBAB diplomerats för sin kreditvärdighet

Vårt företag har Trippel-A, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Industribyggnader i Borås AB har högsta kreditvärdighet och får därmed rätten att använda Trippel-A symbolen. Symbolen ges endast ut till aktiebolag som omsätter mer än två miljoner kronor.
– Det är mycket trevligt att kunna visa upp den här symbolen för bolagets kreditvärdighet och samtidigt är det ett kvitto på att alla involverade i bolaget arbetar rätt, säger VD Lars Nordin.

Trippel-A är ett värderingssystem som baseras på över 2 000 beslutsregler, t.ex. kreditvärdighet hos bolaget och hur man agerar vid upphandlingar.
Kriterier för att erhålla en diplomering för ett aktiebolag är en omsättning på minst två miljoner kronor samt att bolaget verkat i minst tio år och nyckeltalen* ska vara väsentligt över branschens genomsnitt.

För ett framgångsrikt agerande behövs en god kännedom om sin marknad, vem man vill göra affärer med och vem man vill ha som leverantör. Varje kvartal diplomeras de företag som haft Trippel-A i minst ett år. Bolaget erhåller ett diplom och får rätten till att använda symbolen för högsta kreditvärdighet i sin marknadsföring.

*Nyckeltal
Jämförelsetal om företag. Talen är viktiga för att bedöma företagets ekonomiska ställning och möjliga utveckling. Exempel är vinst per aktie, lönsamhet, räntabilitet, förädlingsvärde, självfinansieringsgrad, soliditet och likviditet.

2016-10-12T14:04:18+00:002009/02/16|