Björn Bergquist: – Utveckla och projektera blir synnerligen intressant

bjorn_bergquist_boras_mars_2011

Björn Bergquist IBAB:s ordförande.

 

Björn Bergquist är ny styrelseordförande för Industribyggnader i Borås AB under innevarande mandatperiod.

– Styrelseuppdraget kommer att innebära förvaltning av befintliga fastigheter, utveckling och projektering av nya vilket är positivt, tycker Björn Bergquist.

Björn Bergquist har ett förflutet som militär, arbete inom näringslivet och som konsult. Boråsarna känner också honom som Kommunstyrelsens tidigare ordförande.

– Under denna period arbetade vi politiker tillsammans fram både Borås Arena, Sandwalls Plats, Pinocchioskulpturen och mera som kanske inte syns lika tydligt. En intressant period, säger Björn.

Politiken engagerar fortfarande och han sitter som ledamot i Kommunfullmäktige.

Det kommunala fastighetsbolaget IBAB förvaltar stadens kommersiella fastigheter och skapar hyresanpassade lokaler för små och medelstora företag som inte har tillräckligt eget kapital för detta. Erfarenheten är att så småningom växer företagen och övertar lokalen eller fastigheten. IBAB har därför inget överflöd av lokaler då de avyttras efter hand.

I företagets uppdrag ligger också projektering och etablering av nya industriområden. Detta bidrog till att Björn Bergquist tackade ja till styrelseuppdraget. Industrimark projekteras för att entreprenörer ska etablera sin verksamhet här på ett smidigt sätt och idag är det brist på industriområden i Borås.

– Ett av uppdragen för oss i styrelsen är att bl a utveckla och projektera nya sådana vilket kommer att bli synnerligen intressant, avslutar Björn Bergquist.

2016-10-12T14:04:07+00:002011/03/31|