styrgrupp_kongresshus_boras

Styrgruppen för Borås Kongresshus består av projektledare Lars Andersson, Lars Nordin, VD IBAB, Helena Açelius, VD, BoråsBorås TME AB, kommunchef Svante Stomberg, Christer Johansson, ekonomichef Borås Stad.

I främre raden IBAB:s ordförande Björn Bergquist och Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson.

– Vi arbetar nu med att ta del av projektets förstudie och säkra upp de tidigare gjorda kalkylerna,

säger Borås Kongresshus projektledare Lars Andersson.

– När IBAB:s styrelse och Borås Stads kommunfullmäktige tagit del av det framtaget beslutsunderlag och därefter fattat beslut om att bygga Borås Kongresshus startar ett projekteringsarbete. Det innebär bl.a. att detaljstudera olika utrymmen, producera ritningar och rumsprogram för att kunna visa på hur vi sedan skall bygga. Detta arbete pågår fram till sommaren 2014. Samtidigt startar parallellt upphandlingsarbetet för att säkerställa att allt förarbete är klart vid byggstart.

Produktionstiden är planerad till arton månader. Beräknad byggstart är hösten 2014 och inflyttning för de första hyresgästerna sker under hösten 2016.

– Borås Kongresshus kommer att vara en resurs för bl.a. Högskolan, Borås näringsliv, Borås Stad och inte minst för BoråsBorås TME AB som kommer att svara för driften. Det är spännande och intressant att projektera och bygga detta landmärke i centrala Borås, tycker projektledare Lars Andersson.