Bra lokaler för Sotarn

sotare

Magnus Johansson, Sotarn i Borås AB. Foto Peder Persson.

Sotarn i Borås AB hör till IBAB:s hyresgäster. – Vi har tillgång till mycket ändamålsenliga lokaler här på industriområdet Ramnaslätt, säger Magnus Johansson, som tillsammans med sin far Lars-Inge äger sotningsföretaget.

Lars-Inge tillträdde sin befattning som Skorstensfejarmästare i Borås 1989, vılket då innebar att han ansvarade för sotningen i hela Borås kommun. Tre år senare kom en förfrågan från Svenljunga kommun om sotningen där, eftersom sotarmästartjänsten blivit vakant. 1995 införlivades Ulricehamns kommun i bolaget. Sotarmästaren där gick i pension och Boras kommunssotnings AB fick ytterligare en bifirma; Ulricehamns sotningsdistrıkt.

1 april 2000 köpte Lars-Inge bolaget för att kunna satsa ytterligare resurser på att marknadsföra sotningsväsendet som resurs vad gäller förebyggande brand, energi, miljö och därtill knutna frågor. För att markera att sotningen i Borås, Ulricehamn och Svenljunga nu gick in i en ny fas genomfördes ett namnbyte till Sotarn i Borås AB med två bifirmor; Sotarn i Ulricehamn och Sotarn i Svenljunga.

– Vi är cirka 25 anställda, varav flertalet i Borås, och vi driver en viktig sotnings- och besiktningsverksamhet av fastigheterna i området, säger Magnus och berättar vidare att varje sotare hinner med 15-20 fastigheter om dagen. – Lokalerna är bra. Vi har fått en fin lösning med olika avdelningar för olika delar av verksamheten. Dessutom är lokalerna i ett plan. Vi är nöjda med dem, säger de båda företagarna.

PS. Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR, är branschorganisation för Sveriges Skorstensfejarmästare. Skorstensfejarmästarna utför sotning och kontroll av brandskyddet i eldstäder och fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler, samt i imkanaler m m som ett led i samhällets brandskydd. De kan också erbjuda tjänster inom områdena uppvärmningsekonomi, ventilation och miljöskydd.

www.sotare.com

2016-10-12T14:04:37+00:002005/02/17|