Budgeten för 2008

budget2008

Illustration peder@artcenter.nu

VD:s förslag till budget 2008 behandlades i styrelsen den 17 oktober.

I förslaget, som godkändes av styrelsen, beräknas omsättningen till cirka 24 miljoner kr trots att kvarteret Navet 2 inte längre ingår i beståndet.

Efter finansiella poster beräknas resultatet till cirka 9,4 procent, vilket är i nivå med tidigare år. Som ett bra tecken på att ekonomin är god ökar soliditeten något.

I budgeten beräknas investeringarna till cirka 5 miljoner kr. Främst är detta avsett för eventuella hyresgästanpassningar.

För övrigt är det värt att framhålla att vi fortsätter att aktivt arbeta med driftsoptimering och kostnadsbesparingar inom beståndet. Detta sker samtidigt som vi gör en fortsatt stor underhållssatsning i första hand inom kvarteret Hästen.

Lars Nordin
VD

2016-10-12T14:04:26+00:002007/10/25|