daniel

Daniel Yar Hamidi, föreståndare för CEA – Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign.
foto peder@artcenter.nu

Daniel Yar Hamidi, föreståndare för CEA – Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign – har, som Högskolan i Borås första hyresgäst i ESPIRA Tillväxtcenter i Sjuhärad, verkat i snart fyra år.
– Det är utmärkta lokaler för vår verksamhet och vi trivs verkligen. Närheten till Högskolan och centrum är också en klar fördel, säger Daniel Yar Hamidi.

De 320 kvadratmeter som CEA hyresanpassat efter högskolans verksamhetsbehov är fördelade på två arbetsrum, en föreläsningssal, ett mötesrum och ett kontorslandskap. Högt till tak och många ljusinsläpp ger ett extra rymligt intryck. De är de första hyresgästerna från högskolan i ESPIRA Tillväxtcenter och flyttade in i slutet av januari 2005.

CEA bedriver utbildning, forskning och rådgivning inom entreprenörskap. De har ett nära samarbete med det regionala näringslivet. De är till stor hjälp, med sin erfarenhet och kunskap för studenter som önskar starta i entreprenörskap. Möjlighet ges att förverkliga sig själv och arbeta med projekt samtidigt med övriga studier. De arbetar med studenter med projekt som handlar om till exempel utveckling av sjukvård, marknadsutveckling och produktutveckling.

Det är stor fördel att arbeta i ett hus där många samarbetspartner verkar. Det sparar mycket tid och ger en gemenskap som är mycket värdefull både privat och i arbetet. Närheten till Högskolan gör att seminarier och föreläsningar lätt kan förläggas här. Kreativiteten gynnas i en bra miljö.
– Trivseln är god för studenter och föreläsare i de ljusa och fräscha lokalerna, avslutar Daniel Yar Hamidi.

http://www.hb.se/wps/portal/cea/