espirainvigning

Henrik Essunger, nöjd hyresgäst i invigda ESPIRA-huset.

Tisdagen den 23 maj var det dags för invigningen av ESPIRA-huset, vilket som bekant är tänkt att bli Sjuhärads nya tillväxtcenter. Meningen är att mitt i Sjuhärad skapa en stor resurs där affärsidéer kan utvecklas och företag växa. Banker, rådgivare, mentorer, finansiärer och revisorer är knutna som partners till Espira.

Närvarande var bl a kommunalråd m fl ledande politiker, företagsledare och andra företrädare för näringslivet. Till dem hörde Håkan Forssblad från Brämhulta Företagsförening: – Det är värdefullt att så många företag får tillfälle att visa upp sig i gemensamma lokaler. Jag tycker att det är bra att huset kommit till och kan användas som företagscenter.

Eldsjälen Henrik Essunger från Espira Inkubator är nöjd med huset: – Bra och ändamålsenliga lokaler. Huset har blivit som vi tänkt oss att det skulle bli.

Hans Nord, som företräder Länsförsäkringar, hade också idel lovord för Espira-huset: – Ett otroligt bra initiativ. Det blir ett naturligt centrum för företagen i bygden.

Göran Högberg är ledamot av fastighetsägaren IBAB:s styrelse och hade bl a dessa lovord om ESPIRA: – Det har blivit positivare och utvecklats snabbare än vad vi trodde från början.

Ingegerd Nyborg, ordförande för kommundelsnämnden i centrum, tycker att det är en fantastisk satsning: – Det finns mycket kreativitet samlad i det här huset.

Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson hörde också till de många nöjda invigningsbesökarna. – ESPIRA är positivt för Borås Stad, Högskolan m fl parter i kommunen.

Reimar Westerlind, förre fastighetsägaren, får sista ordet: – Allt det här är hemskt roligt.

Vill ni veta mer om ESPIRA?
Besök www.espira.se/

mingelespira