Experimentverkstad i anpassade lokaler

malmerfors_richard

Lennart Malmerfors och Richard Svanberg i textil- och modefabriken.

– Vi strävar alltid efter att anpassa lokalerna efter våra hyresgästers olika önskemål, säger Richard Svanberg på IBAB. Till hyresgästerna hör Högskolan som hyr lokaler i ESPIRA-huset för verksamheten i textil- och modefabriken: – Vi är nöjda med anpassningen av lokalerna, säger Lennart Malmerfors på Högskolan i Borås.

Textil- och Modefabriken. är en experimentverkstad, som erbjuder studenter möjlighet att i tidsperioden mellan avslutad utbildning och inträdet på arbetsmarknaden praktiskt arbeta med olika nya textila applikationer och få visa upp sina arbeten. Det handlar samtidigt om att bygga upp kontakter för att kunna gå vidare från experiment till produkter och företagande.

De elever som flyttar in i fabriken får tillgång till en egen ateljé/studio och möjligheten att tillsammans med andra i fabriken testa material, design och nya produkter och exponera resultaten i utställningar och events i fabrikens stora show room. Textil- och modefabriken kan utvecklas till en naturlig sluss för de nyutexaminerade textilstudenter som vill utveckla egna produktidéer, experimentera och kanske hitta vägen till ett eget företagande.
– Vi har därför behov av tillgång till flexibla lokaler när det t.ex. gäller belysning och ventilation, säger Lennart. Lokalerna behöver inte vara helt perfekta utan ska kunna anpassas efter det aktuella arbetet med mode och utställningar.
Det gäller t.ex. att visa hur miljön och akustiken i lokalerna förändras med textiliernas hjälp. – I textil- och modefabriken kan eleverna pröva sina eventuella produkter och affärsidéer och om de skulle kunna klara mötet med verkligheten utanför skolmiljön.

Det faktum att verksamheten är förlagd till ESPIRA-huset och dess kreativa miljö som mötesplats underlättar ett eventullt framtida nyföretagande. Här går det att få allt det stöd som behövs.

2016-10-12T14:04:27+00:002007/04/23|