Företagsgatans Fastighetsbolag AB i Viared utbjuds till försäljning.

foretagsgatan

Fastigheten Vinddraget 2 utbjuds till försäljning.     foto peder@artcenter.nu

– Bolaget i vilken fastigheten Vinddraget 2 på Viareds industriområde ingår, är ett nybildat dotterbolag till IBAB. Fastigheten är färdigutvecklad. IBAB säljer därför bolaget. Försäljningen frigör kapital inför kommande satsningar.

De byggnader som ingår i Vinddraget 2 är i mycket gott skick och fullt uthyrda. Läget är ett av de bästa i Viareds industriområde. Stor utvecklingspotential med ytterligare byggrätter finns inom fastigheten. Försäljning beräknas ske under första kvartalet 2009. Fastigheten består av sju byggnader med hyresgäster i samtliga. Redan under 70-talet var IBAB med om att utveckla industriområdet i Viared som idag visat sig vara en god investering för Borås Stad.

– Efter försäljningen av Företagsgatans Fastighetsbolag AB, är IBAB redo för nya utmaningar, avslutar IBAB:s vd Lars Nordin.

2016-10-12T14:04:19+00:002008/12/17|