forsaljning_navet

Lars Nordin, Jan-Erik Eriksson och Uno Jöelaid, efter avslutad försäljning av fastigheten Navet.
foto peder@artcenter.nu

Fredagen den 26 oktober övertogs IBAB:s fastigheter på Ramnaslätt i Borås av Navet Fastigheter AB.
Köpare är bolagets ägare Jan-Erik Eriksson, likaså ägare och VD för Unitraffic AB. Uno Jöelaid, IBAB:s Ordförande och VD Lars Nordin slutförde affären tillsammans med VD Jan-Erik Eriksson.

Unitraffic AB är leverantör av teknik för trafik- och hastighetsövervakning i Skandinavien. Bolaget har många års erfarenhet av tekniska lösningar för ökad trafiksäkerhet.

Unitraffics filosofi är att skapa tekniskt och ekonomiskt hållbara lösningar. Utveckla produkter och system i nära samarbete med såväl kunder och brukare som leverantörer och tillverkare.

Vi är övertygade om att våra hyresgäster på Ramnaslätt kommer att få en professionell och långsiktig fastighetsägare. Vi vill tacka våra hyresgäster för ett gott samarbete och önska den nya ägaren lycka till i framtiden.

Industribyggnader i Borås AB
Lars Nordin